Abone Girişi:
  E-Posta:
  Şifre:
Yayın Serileri
Informa Economics

 
Biz Kimiz?
Aysın TÜRKER ÜNAL, Msc.

Tarıma dayalı sanayi sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesi bulunan Aysın TÜRKER ÜNAL, 2008-2014 yılları arasında, Türkiye’nin ilk 50 büyük firması arasında bulunan, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi bünyesinde bulunduran Anadolu Birlik Holding’ de Ar-ge koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2003-2008 yılları arasında, Türkiye’nin tatlandırıcı sektörünü düzenleyen Türkiye Şeker Kurumu’nun kuruluşunda görev almış, ve 5 yıl süreyle Kurumda Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür. Bu esnada Uluslararası Şeker Örgütü’nün, İdari Komite Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığına seçilmiş, Türkiye adına Konsey toplantısına başkanlık etmiştir. Aynı dönemde AB ile Türkiye arasındaki tarama toplantılarında görev almıştır.

1980-1999 yılları arasında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunmuş, 2000-2003 yılları arasında aynı Şirkette yatırımlardan sorumlu Daire Başkanı olarak çalışmıştır. Bu sırada OECD bursuyla İngiltere’de İleri Düzey Proje Planlama eğitimine katılarak, yatırım uzmanlığı sertifikası almıştır. Yine aynı dönemde, Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde yürütülen 5 yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında görev almıştır. Bu dönemde; AB ve Türkiye ilişkileri çerçevesinde şeker sektörünü ele alan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından yayımlanmış “Avrupa Topluluğu ve Türkiye Topluluk İlişkileri” adlı kitabı bulunmaktadır.

Birçok ulusal ve uluslararası toplantıda sunum ve yöneticilik yapan Aysın TÜRKER ÜNAL, şeker ve tatlandırıcı sektörü ile bunlara dayalı biyo yakıtlar ve biyo plastikler konusunda Türkiye’nin sayılı uzmanlarındandır. Çalıştığı kuruluşlarda; tarım ve hayvancılığa dayalı gıda, yem ve ham yağ ve süt ürünleri sektörlerinde özel çalışmalar yürütmüştür. Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesinden lisans derecesi bulunan ÜNAL, 1991 yılında aynı üniversitenin organik kimya ana bilim dalından yüksek lisans derecesi almıştır. Seres tarafından yürütülen projelere danışman olarak katkı sağlamaktadır.Arif Bülent ÜNAL

Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olan ÜNAL, 2011 yılından itibaren Seres bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır.
ÜNAL, tarımsal yatırım projelerinin finansmanı konusunda uzmanlaşmıştır.Tuğrul ATATÜRE

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan ATATÜRE, 1971 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu´na Müfettiş Muavini olarak katılmış, 1974 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişliği´ne atanmış, bu görevi sırasında Londra’ da İngiliz Gümrük İdaresi nezdinde mesleki incelemelerde bulunmuş, 1979-1980 yıllarında Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, 1981 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı Başmüfettişliği görevine atanmış, bu sırada Londra´da “Gümrükle İlgili İhtilaflar” konusunda ikinci kez mesleki incelemelerde bulunmuştur. 1991-1995 tarihleri arasında Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, müfettişlik görevinin yanısıra 1989-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu´nda öğretim görevlisi olarak dersler vermiş, 1995 yılında Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı görevine atanmış ve 1997 yılına kadar bu görevde kalmıştır.

Gümrük Müfettişleri Derneği tarafından yayınlanan “Gümrük Kanunu ve GATT´ın VII Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yeni Kıymet Tanımı, İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirimi Kullanım Kılavuzu” konusunda bir kitabı bulunmaktadır. Uzmanlık alanı ile ilgili olarak, Seres tarafından yürütülen projelere danışman olarak katkı sağlamaktadır.Ünal EVCİM, Prof.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olan Ünal EVCİM, akademik ünvanlarını da aynı üniversiteden almıştır. Uzmanlık alanı olan tarımsal mekanizasyon ve makineli hasat konularında birçok yayını bulunmaktadır. New Holland, John Deere and Case IH firmalarına danışmanlık yapmıştır. Pamuk üretim teknikleri ve makineli hasat konusunda çok değerli yayınları bulunmaktadır. Uzmanlık alanı ile ilgili olarak, Seres tarafından yürütülen projelere danışman olarak katkı sağlamaktadır.KAPTAN, Cem

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun olan KAPTAN, 25 yıllık profesyonel hayatının ilk 3 yılını enerji sektöründe proje müdür yardımcısı olarak geçirdikten sonra, 1993-2017 yılları arasında Türkiye'nin ve İştirakleri ile Enerji ve Gıda Sektöründe Dünyanın da sayılı üretici Birliklerinden olan Pankobirlik'te çeşitli kademelerde bulunduktan sonra son olarak Uluslararası İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev almıştır.

Özellikle dünya emtia piyasaları, şeker sektörü ve politikaları, ikili anlaşmalar ve uluslararası network konularında çok önemli çalışmaları bulunan Kaptan, ISO, CIBE, WABCG, ICA, IRU ve CIRIEC gibi sektörel üst Birliklerin toplantıları, çalışmaları, raporları, seminerlerinde araştırmacı olarak görev almış, makale ve bilgiler hazırlamış, sunumlar ve tebliğler vererek katkıda bulunmuştur. Birlik bünyesindeki holding yapılanmasında ikili iş birliktelikleri ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi ile gerek network yönetimi gerekse iş geliştirme ve know-how transferi konularında önemli katkılar sağlamıştır. Sektörel Maliyet Analizleri, fizibilite çalışmaları, pazarlama, dış ticaret ve özelleştirme çalışmaları ile özellikle şeker sektöründe istatistiki çalışmalarda uzmanlaşmıştır... Uzmanlık alanları ile ilgili olarak, Seres tarafından yürütülen projelerde iş ve çözüm ortağı olarak katkı sağlamaktadır.S. Tülin ÇELİK, Ph.D.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden mezun olan S. Tülin Çelik, 30 yılı aşkın çalışma hayatının 25 yılını Sağlık Bakanlığı’na bağlı ulusal ve uluslararası öneme sahip bir araştırma enstitüsü olan Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı’nda geçirmiştir. Meslek hayatına Gima T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde (1980-1983) Gıda Uzmanı Kimyager olarak başlamış, daha sonra Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Uzman Kimyager (1985-1988), Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı Gıda Güvenliği Müdürlüğü’nde Analist ve Laboratuar Şefi (1985-2012), aynı başkanlıkta Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Birimi Sorumlusu (2002-2008), Tüketici Ürün Güvenliği ve Sağlık Etkileri Laboratuar Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı (2008-2012) görevlerini sürdürmüştür.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden “Besin Hijyeni ve Teknolojisi” alanında doktora derecesi bulunan S. Tülin Çelik’in hayvansal gıdalar, özellikle taze sığır etleri ile ilgili arastirmalari bulunmaktadir. Ayrıca Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’dır. Çeşitli dönemlerde Türk Akreditasyon Kurumu’nda (TURKAK) Gıda Sektör Komitesi Üyesi, Türk Standartları Enstitüsü Mamul Gıdalar İhtisas Komisyonu Üyesi, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi’nde Yayin Kurulu Üyesi, Devlet Planlama Teşkilatı’nca İktisat Kongresine sunulmak Üzere hazırlanan Türk Gıda ve Beslenme Raporu’nda Komisyon Üyesi olarak çalışmış, çeşitli Avrupa Birliği projelerinin değerlendirme uzman havuzunda yer almıştır. Türk Standartları Enstitüsü’nde bazı Türk standartlarının hazırlanmasında Raportörlük yapmıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası eğitim, seminer ve toplantıda aktif görev almış, özellikle Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ulusal düzeyde gıda mevzuatlarının hazırlanması çalışmalarına katılmıştır.Nilüfer ASLAN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olan ASLAN, 1991 yılında Tarım Kredi Kooperatiflerinde başladığı kariyer hayatına, 1992-2003 yılları arasında Gübretaş Gübre Fabrikaları T.A.Ş’nin üretim tesislerinde görev almış, 2003-2011 yılları arasında ise Ankara Bölge Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Şubat 2012’den itibaren bağımsız danışman olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı ile ilgili olarak, Seres tarafından yürütülen projelere danışman olarak katkı sağlamaktadır.
ASLAN; işletme, pazarlama, satış, dış ticaret, girişimcilik, patent ve marka konularında uzmanlaşmıştır.Emre Hamza GACAR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan GACAR’ın, kooperatifler hukuku alanında geniş deneyimi bulunmaktadır. Uzmanlık alanı ile ilgili olarak, Seres tarafından yürütülen projelere danışman olarak katkı sağlamaktadır.Osman YILDIRIM

Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olan Osman Yıldırım, meslek hayatına Ajans Press Medya Takip Merkezi’nde tercüman olarak başlamıştır. (2010 – 2013) Burada bankacılık, telekomünikasyon, bilişim, sigortacılık, otomotiv, enerji gibi sektörlerden büyük ölçekli firmaların yabancı yöneticileri için ulusal ve uluslararası gündemde yer alan haberlerin çevirilerine ek olarak, kendi firmalarının basına yansıyan haberlerinin ve rakipleri ile bulundukları sektöre dair haberlerin çevirilerini yapmıştır. Daha sonra kendine ait olan Yazıhane Tercüme adlı çeviri bürosunu kurmuş ve çalışmalarına burada devam etmektedir. Yazılı yapılan tercümelere ilave olarak, çeşitli zirve, toplantı, organizasyonlarda ardıl – simultane tercüme hizmeti de vermektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.