ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Konusu:
Madde 1
www.serestarim.com.tr alan adı üzerinde faaliyet gösteren SERES Uluslararası Tarımsal Yayıncılık Org. Hizm. Dan. Eğt. San.ve Tic. Ltd.Şti (Bundan sonra SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK) internet sitesi tanıtım sayfasında yayımlanan raporlara internet ortamında ulaşılmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarına ilişkin esasların düzenlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

Sözleşmenin Tarafları/Adresleri:
Madde 2
Bu sözleşme, Cinnah Cad. Kırkpınar Sokak 23/12 06690 Çankaya, ANKARA adresinde faaliyet gösteren SERES Uluslararası Tarımsal Yayıncılık Org. Hizm. Dan. Eğt. San. ve Tic. Ltd. Şti. (ki SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK olarak anılacaktır.) ile bu abonelik sözleşmesini kabul ettiğini elektronik ortamda beyan eden (ki ABONE olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. Abone, elektronik ortamda beyan ettiği adresinin tebligat/yazışma adresi olduğunu ve adresinde yapılacak değişikliklerin, resmi olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece sözleşme adresine yapılan bildirimlerin geçerli olduğunu kabul etmiştir.

Özel Şartlar
Madde 3
3-a- Sözleşmenin Tanıdığı Kullanım Hakkı;
Bu sözleşme ile aboneye tanınan haklar; raporun internet üzerinden abone olan kullanıcı ya da kullanıcıların kullanımına açılması, kullanımlarının sağlanması, görüntülenmesi, haklarını kapsar.

3-b-Hakkın Kullanımı/Yasaklar/Yetkililer;
3-b-1-Bu sözleşme, sadece tek bir kullanıcıya (kast edilen sadece, alıcı-kullanıcı olan gerçek veya tüzel kişidir.) sözleşmede belirtilen süre ile sınırlı olarak internet üzerinden rapora ulaşma hakkı verir. SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK internet sitesi üzerinden, abonelik sonrasında özel erişim bilgileri kullanılarak erişilen yayınlar, abone tarafından hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz, sadece kişisel amaçlı olarak kullanılabilir.

3-b-2-SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK tarafından, yazılı izin verilmediği sürece, raporda belirtilen hiçbir içerik veya materyal, abone tarafından, satılamaz, kiralanamaz, lisanslanamaz, değiştirilemez, baskısı çıkarılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, indirilemez, yüklenemez, aktarılamaz, yayınlanamaz, üstünde düzenlemeler yapılamaz, derleme veya türetilmiş çalışmaya konu edilemez, sınırsız bir şekilde olmak üzere, toplama, derleme konusu yapılamaz, veri tabanı veya alt dizin oluşturmak için çerçeveleme veya sistematik bilgi çıkarmak amacıyla kullanılamaz.

3-b-3-Abone hiçbir şekilde, yayın içeriğinin tamamını veya bir kısmını; yazılı, elektronik veya kitlesel iletişim araçları aracılığıyla paylaşamaz, eriştiği yayınları; çoğaltamaz, dağıtamaz ve ticari amaçlarla kullanamaz. Bu durumun, tespiti halinde, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK, süresi dolmadan abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

3-b-4-Bu kapsamda, sözleşme ile sadece bir kullanıcı (tek IP numarası) için internet hesabı açılır. Kullanıcı bu hesap ile rapora internet üzerinden ulaşacaktır. Ağ ortamlarında, bültene erişimin, sunucuya bağlanan maksimum bilgisayar sayısı veya sunucuya bağlanan maksimum kullanıcı sayısına göre satın alınması ile mümkün olacağı ve ağ sayısındaki bilgisayarların sayısının üçü geçemeyeceği konusunda taraflar anlaşmışlardır. İnternet üzerinden, birden fazla kullanım hakkı satın alınmaksızın, rapora aynı kullanıcı adı ve kullanıcıya ait şifrenin birden fazla kişi tarafından kullanılarak ulaşılması ve/ya sözleşme dışı kişilere ulaşma imkanının sağlanması halinde, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK tarafından aboneye ait internet hesabı bloke edilir ve alıcı-kullanıcının internet üzerinden hizmet alması engellenir.

3-b-5-Sözleşmeye aykırı kullanımların, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK açısından, abonelik sözleşmesinin süresinden önce feshi için haklı sebep olduğunu, bu durumda SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK' ın, ihlal edilen hakları nedeniyle başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Ceza Yasası ve Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yasal haklarının saklı olduğunu abone peşinen kabul eder.

Süre ve Bedel;
Madde 4: Sözleme süresi abonenin abone olma sürecinde, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK tarafından önerilen sürelerden, abonenin kendi rızasıyla seçtiği süredir. Abonelik bedeli, abonelik başvurusunun SERES ULUSLARARASI TARMSAL DANIŞMANLIK'a ulaştığı tarihte, www.serestarim.com.tr adresinde yayımlanan abonelik bedelidir ve tanımlanan bu bedelin ödenmesi konusunda taraflar anlaşmışlardır. Bedelin SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK'ın www.serestarim.com.tr adresinde yayımlanan IBAN numaralı hesaplarından herhangi birine aktarılmasını takip eden ilk iş günü, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK, abone tarafından bildirilecek olan IP numarasından, rapora ilişkin internet hesabını sözleşme süresi sonuna kadar erişime elverişli durumda bulunduracaktır. Abonelik süresinin hesabında, ödemenin yapıldığı an dikkate alınacaktır. Rapora ilişkin bedelin kredi kartı ile taksitler halinde ödenmesi halinde, kredi kartında bakiye yetersizliği, blokaj, kartın süresinin bitmesi ve sair şekillerde gerçekleşebilecek, tahsilat engelleri nedeniyle, ürün bedeline ilişkin taksitlerde aksama olması halinde, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK, internet üzerinden rapora, ulaşılmasına imkan sağlamak şeklinde olan edimini yerine getirmekten kaçınabilir.

Fikri Mülkiyet;
Madde 5: Rapor ve rapora ilişkin içeriğin telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler Türk Ceza Kanunu'nun Bilişim Suçlarını düzenleyen 243 ve devamı maddeleri ile yaptırımlara bağlanmıştır.

Sorumluluk;
Madde 6:
6-a- SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK'ın sorumluluğu, rapor ve içeriğinin uyum içinde olması, işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi ile sınırlıdır.

6-b- SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK'ın donanım, işletim sistemi arızasından, network tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve benzeri kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz. Abone, bu sözleşme ile kullanım hakkını aldığı rapora ilişkin yazılım ve içeriğinin işletilebilmesi için asgari teknik özelliklere sahip bir donanım ve yazılıma sahip bir sistemin gerekli olduğunu, ve buna ilişkin sistemi, gerekli donanımı veya yazılımı kendisinin temin edeceğini, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK'ın yazılım/donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını, beyan, kabul ve taahhüt eder.

6-c- SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK İnternet sitesi içeriği bağlantılar (linkler) içerebilir. Bu bağlantıların içerikleri SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK tarafından kontrol edilmemektedir. SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK bu bağlantıların içeriklerinden sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanılmasından kaynaklanan hiçbir sorundan SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK sorumlu tutulamaz.

Uyarı
Madde 7- Abone, Raporda ve SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK 'a ait, internet sitesinde yer alan bilgilerin, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlandığını, raporda yer alan yorumların, yorumda bulunanların kişisel görüşlerine dayandığını, her hangi bir şekilde bu yorumların alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmaması gerektiğini, Sitede yayımlanan bilgilerin güncel, doğru, güvenilir olması için titiz çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, olabilecek hatalardan SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK'ın hiçbir borç, sorumluluğu olmadığını, Rapor ve rapora erişimin sağlandığı İnternet sitesinde yapılan yorumların, mali durumuna, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabileceğini, sadece rapor ve SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK İnternet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesinin beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabileceğini, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK internet sitesinde yer alan veya konulan herhangi bir içeriğe güvenmenin kendisinin (Abonenin) sorumluluğu altında olduğunu, bu nedenlerle oluşabilecek, maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK'ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder. SERES TARIMSAL DANIŞMANLIK bünyesindeki; hissedar, yönetici ve çalışanlardan hiç kimse, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK internet sitesindeki içerikten elde edilen sonuçlara bağlı olarak verilen yatırım kararlarından sorumlu olmadığını taraflar kabul etmişlerdir. SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK internet sitesinde yer alan hiçbir bilgi tavsiye olarak konulmamıştır ve o şekilde algılanamaz. SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK internet sitesine herhangi bir yerden her zaman ulaşılacağını, güvenli olacağını, yarıda kesilmeyeceğini veya hata vermeyeceğini, bu hataların düzeltileceğini veya SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK internet sitesinde hiçbir şekilde virüs ve diğer potansiyel zararlı öğelerin yer almayacağını garanti etmemektedir. SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK'ın sitede yer alan bütün bilgileri ve içeriği önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebileceğini abone peşinen kabul eder.

Devir ve Temlik Yasağı
Madde 8:
Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredilemez, kiralanamaz veya bedelli/bedelsiz kullanımına, yararına sunulamaz.

Diğer Hükümler
Madde 9- Abone, SERES ULUSLARARASI TARIMSAL DANIŞMANLIK İnternet Sitesinde Yayınlanan, Gizlilik politikası, kişisel bilgilerin toplanması hakkındaki esasların bu sözleşmenin parçası olduğunu ve bu esaslarda yapılacak değişikliklerin her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

Uyuşmazlıkların Halli ve Kanunlar İhtilafı:
Madde 10:
Anlaşmazlık durumunda Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.